บริษัท บีเอสซี อินเตอร์เทค จำกัด
" ผู้เชี่ยวชาญ ธุรกิจด้านการบริการ แบบบูรณาการ "

ติดต่อเรา

 • Tel :0 -2930-7070, 0-2930-7235-38
 • E mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Line: @bscpest
 • Website: www.bscpest.com

บีเอสซี อินเตอร์เทค


 • พ่นละอองฆ่าเชื้อ
 • พ่นละอองฆ่าเชื้อ
 • พ่นละอองฆ่าเชื้อ
 • พ่นละอองฆ่าเชื้อ
 • 1
 • 2
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3

IPM

ป้องกันและกำจัดสัตว์พาหะ แบบบูรณาการ ผสมผสานเทคนิคการจัดการหลายวิธี ความเข้าใจในระบบนิเวศน์ ลดจำนวนประชากรแมลงลง โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

Read more

Wastewater Treatment

ที่ปรึกษาแก้ไขปัญหาน้ำเสีย การบำบัดน้ำเสีย ควบคุมระบบ รับเหมาก่อสร้างระบบ ถังบำบัดน้ำเสีย วิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย จำหน่ายอุปกรณ์น้ำเสีย.

Read more

Cleaning

บริการทำความสะอาดทุกประเภท ทั้งในอาคารและบริการทำความสะอาดกระจกสูงภายนอกอาคาร รวมถึงการให้บริการจัดหาแรงงานทั่วไปตามความต้องการของลูกค้า

Read more

Consultant

สำรวจพื้นที่ก่อนดำเนินการผลิต วางระบบการป้องกันแมลง, สัตว์พาหะในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร การวางระบบ GMP, HACCP, ISO

Read more

Contact

บริษัท บีเอสซี อินเตอร์เทค จำกัด
เลขที่ 54/17 หมู่ 7 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
BSC Intertech Co.,Ltd
54/17 Road Nawamin Rd. Klong Kum, buengkum, Bangkok 10230.
Tel : 0 -2930-7070 , 0-2930-7235-38 , Fax : 0- 2930-7239
E-Mali : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Line@ : @bscpest