หน้าหลัก

ไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่

ไข้หวัดและไข้ หวัดใหญ่ เกิดจากเชื้อไวรัสสามารถติดต่ดกันได้ง่ายทางน้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วยที่ไอ จามออกมา สามารถแพร่กระจายอย่างกว้างขวางได้ในที่ที่มีคนอยู่รวมกันมากๆ อากาศถ่ายเทไม่สะดวก อาการของไข้หวัดจะเริ่มด้วยการมีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ น้ำมูกไหล ไอ จาม เจ็บหรือแสบคอ อาจมีอาการหนาวสั่นด้วยผู้ป่วยที่เป็นไข้หวัดใหญ่นั้น จะมีอาการรุนแรงกว่าคือตัวร้อนจัด หนาวสั่น ปวดศีรษะและเวียนศีรษะมาก ปวดตามกระดูก กล้ามเนื้อ และมักมีอาการคลื่นใส้ร่วมด้วย ถ้าพักผ่อนอย่างเพียงพอและได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง ผู้ป่วยจะหายจากโรคนี้ได้ภายใน 2 – 7 วัน

 

บางรายอาจเกิดโรคแทรกซ้อน เช่น โรคปอดบวม หลอดลมอักเสบ หูชั้นกลางอักเสบ คออักเสบ ฯลฯ ซึ่งอาจเป็นอันตรายมากโดยเฉพาะเด็กเล็กและผู้สูงอายุ

 


 

Contact

บริษัท บีเอสซี อินเตอร์เทค จำกัด
เลขที่ 50 หมู่ 7 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
BSC Intertech Co.,Ltd
Download: Office Map
Tel :0-2533-5588, 0-2532-5031-38 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Line@ : @bscpest