บริษัท บีเอสซี อินเตอร์เทค จำกัด
" ผู้เชี่ยวชาญ ธุรกิจด้านการบริการ แบบบูรณาการ "

ประวัติของบริษัท

 .    บริษัท บีเอสซี อินเตอร์เทค จำกัด เริ่มก่อตั้งในประเทศไทย เมื่อ วันที่ 13 กันยายน 2545 โดยใช้ชื่อเดิมในนาม บริษัท ซี-ทู อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งถือกำเนิดจากความมุ่งมั่น และความตั้งใจจริงที่จะดำเนินธุรกิจการให้บริการด้านกำจัดแมลงให้ดี มีคุณภาพเทียบเท่าระดับนานาชาติและได้มาตรฐานสากล โดยทางฝ่ายบริหารให้ความใส่ใจในการควบคุม วางแผนและตรวจสอบระบบงานด้านการบริการ ด้านวิชาการ ด้านการควบคุมคุณภาพอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่เกิดประโยชน์สูงสุด และมีความปลอดภัยต่อผู้รับบริการ ต่อผู้บริโภค ตลอดจนต่อสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่ทำบริการ อีกด้วย

 .    เมื่อ วันที่ 30 มกราคม 2550 บริษัทฯได้ควบรวมกิจการ ทางด้าน งานบริการระบบท่อน้ำตัน (Pipe Treatment) บริการบ่อบำบัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment) บริการเครื่องมือ-อุปกรณ์ไฮยีนส์ (Hygiene Product & Service) บริการกำจัดเชื้อในห้องแลบ (Lab Treatment) บริการรักษาความสะอาด - ทำความสะอาดที่สูง (Janitorial & Big Cleaning Service) กับอีก 2 บริษัทฯ ในเครือ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้เกิดธุรกิจการให้บริการที่ครบวงจร และสามารถสนันสนุนงานบริการกับลูกค้า โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจทางด้านโรงงานอุตสาหกรรม อาคารและธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม อันเป็นลูกค้าเมนหลักและเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของบริษัทฯ จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อ เป็น บริษัท บีเอสซี อินเตอร์เทค จำกัด ปัจจุบัน

 .    นอกจากบริษัท จะมีผู้บริหารที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ในการจัดการและบริหารงาน ทั้งในระดับ ภูมิภาคและระดับสากลแล้ว ยังมีอาจารย์ประจำภาควิชาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ประจำภาควิชากีฎะ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจารย์ที่เป็นฝ่ายบริหารในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาจารย์จากกรมวิชาการเกษตร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอาจารย์ ที่เป็นระดับฝ่ายบริหารในกรมป่าไม้ เป็นที่ปรึกษางานทางด้านวิชาการและเทคนิค ชั้นสูงต่างๆ

บีเอสซี อินเตอร์เทค

CERTIFICATE

Contact

บริษัท บีเอสซี อินเตอร์เทค จำกัด
เลขที่ 50 หมู่ 7 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
BSC Intertech Co.,Ltd
Download: Office Map
Tel :0-2533-5588, 0-2532-5031-38 
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Line@ : @bscpest