สารเคมี

สารเคมี (Chamical) อาเจนด้า 25 อีซี คือสุดยอดผลิตภัณฑ์ กำจัดปลวก นำมาใช้เพื่อให้บริการ สำหรับลูกค้า โดยได้รับการยอมรับในคุณภาพ ทั้งผลิตภัณฑ์และบริการ โดยมีคุณสมบัติพิเศษ ในการออกฤทธิ์กับปลวกด้วยกัน 2 ทางคือ ทางปากและทางผิว (Contact & Ingestion activity) และไม่มีผลกระทบต่อสิงแวดล้อม

Contact

บริษัท บีเอสซี อินเตอร์เทค จำกัด
เลขที่ 54/17 หมู่ 7 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
BSC Intertech Co.,Ltd
54/17 Road Nawamin Rd. Klong Kum, buengkum, Bangkok 10230.
Tel : 0 -2930-7070 , 0-2930-7235-38 , Fax : 0- 2930-7239
E-Mali : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Line@ : @bscpest