เครื่องดักแมลง

บริษัท บีเอสซี อินเตอร์เทค จำกัด

แนะนำ

FG005

Insect Light Trap

Read more

NEWELL

Insect Light Trap

Read more

AAC-220GT

Insect Light Trap

Read more

PEREGRINE

Insect Light Trap

Read more

FALCON

Insect Light Trap

Read more

เครื่องดักยุง

Insect Light Trap

Read more

ITRAP50E

Insect Light Trap

Read more

AAC-240GT

Insect Light Trap

Read more

VECTOTHOR HARRIER

Insect Light Trap

Read more

OSPREY

Insect Light Trap

Read more

Contact

บริษัท บีเอสซี อินเตอร์เทค จำกัด
เลขที่ 54/17 หมู่ 7 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
BSC Intertech Co.,Ltd
54/17 Road Nawamin Rd. Klong Kum, buengkum, Bangkok 10230.
Tel : 0 -2930-7070 , 0-2930-7235-38 , Fax : 0- 2930-7239
E-Mali : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Line@ : @bscpest